JOANNA ZAK

 

Od 2013 roku współtworzy międzynarodowy ruch artystyczny „Discursive Geometry”. Uprawia twórczość artystyczną w obszarze sztuk pięknych inspirowaną codziennością. Obrazuje wybrane zachowania społeczne ludzi związane z ich przemieszczaniem się w prywatnych i publicznych przestrzeniach, w oparciu o rysunki symultaniczne, lub autorską bazę danych. W swoich pracach stawia pytania o współczesne formy wizualizacji zjawisk i złożonych procesów społecznych. Redefiniuje przekaz wizualny a tym samym ukazuje alternatywny sposób obrazo wania zasobów informacji. Kontekst Jej twórczości stanowi także mapping i związane z nim zasady budowy dzieła sztuki. Autorka 6 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka około 40 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Mieszka i pracuje w Kielcach.


Biografia: Ur. 1979 r.

1999-2004 Studia w Instytucie Sztuk Pięknych, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
2012 Studia doktoranckie w Instytucie Sztuk Pięknych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Sztuki Piękne.
2015 Doktorat w dziedzinie Sztuki plastyczne, w dyscyplinie Sztuki piękne

 

Wystawy indywidualne (wybór):
2015
- Miejsca i ścieżki, Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia WS UWM, Olsztyn
2014
- Ścieżki mojej aktywności, Galeria Rotunda, Poznań
2013
- Mein Alltag/My everyday life, Glaspavillon “Hans-Schmitz-Haus”, Rheinbach, Niemcy
- Moja codzienność, Galeria XX1, Warszawa
- Aktywność Joa, Galeria Rogatka, Radom
2012
- Wizualizacja ścieżki dźwiękowej „Lazy Bird” Johna Coltrane’a, „Boplicity” Milesa Davisa i „The very thought of you” Elli Fitzgerald z wykorzystaniem oprogramowania „The Shape of Song” Martina Wattenberga – realizacja na ścianie oraz cykl prac na papierze, Klub Muzyczny Kotłownia, Baza Zbożowa, Kielce.

 

Wystawy zbiorowe (wybór):
2016
- Przestrzeń obecności, Obwodowe Krajoznawcze Muzeum, Winnica, Ukraina
- Polen Konstruktiv – Konkret II, Kunstraum Roy, Kunnersdorf, Niemcy
- Przestrzeń obecności. Odsłona druga, Narodowe Muzeum Historyczne, Dniepr, Ukraina
- Porządek i Przypadek, Galeria L, Dom literatury, Łódź
- Kolekcja Galerii Korekta - Noc Muzeów, Galeria Korekta, Warszawa
2015
- Barwa, Obraz, Symbol, Galeria Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, Lwów, Ukraina
- Synergia, Zakarpackie Muzeum Sztuk Pięknych, Użohrod, Ukraina
- Peregrynacje przestrzeni, Obwodowe Krajoznawcze Muzeum, Winnica, Ukraina
- Punkt Komma Strich, ABContemporary Armin Berger Galerie, Zürich, Szwajcaria
- KONKRET / DYSKURS / RELACJA, BWA Ostrowiec Świętokrzyski
- Rzeczywistość i iluzja, Galeria L, Dom Literatury, Łódź
- 100m², Galeria Uniwersytecka UJK, Kielce
- Układ otwarty – układ zamknięty, Galeria Akademicka ATH, Bielsko-Biała
- Discursive Geometry, Galeria XS, Kielce
- Współczynnik ryzyka, Centrum Olimpijskie, Warszawa
2014
- Konstrukcja i dekonstrukcja, Galeria Akademicka ATH, Bielsko-Biała
- Inspiracje, Galeria Winda, Kielce
- Obraz między racjonalnością a ekspresją. Edycja druga, BWA Rzeszów
- Identyfikacja czasu zastanego, Galeria DAP, Warszawa
- Interpretacja. Układ otwarty, układ zamknięty, Galeria L, Dom Literatury, Łódź
- Geometria i metafora w miniaturze, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Przemyśl
- Noc muzeów, Galeria Korekta, Warszawa
- Malarstwo jako forma obrazo wania strumienia danych, Galeria XS, Kielce
- Obrazowanie fragmentów rzeczywistości, Galeria Miejska, Rzeszów
- Konstrukcja Dekonstrukcja, Galeria Zamek, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyśl
- Interpretacja. Układ otwarty, układ zamknięty, Galeria Kierat, Szczecin
- Nomen Women, Galeria Łaźnia, Radom, BWA Kielce, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
- Międzynarodowa wystawa Geometria Relacyjna, Galeria Działań, Warszawa
2013
- Obraz – między racjonalnością a ekspresją, Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszów
- Postawy. Wystawa prac doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Galeria XS, Kielce
- Kolekcja, Noc muzeów, Galeria Korekta, Warszawa
- Wystawa prac doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Wzgórze Zamkowe, Kielce
- Konstrukcja i dekonstrukcja, Galeria L, Dom Literatury, Łódź; Galeria Na Piętrze, Koszalin
- Pokonkursowa wystawa 9 Triennale Małych Form Malarskich – Toruń 2013, Galeria Wozownia, Toruń
- Międzynarodowa wystawa Konkret/Dyskurs, Europejska Galeria Sztuki, Rzeszów
- Geometria i metafora w miniaturze, Galeria XS, Kielce; Galeria Rogatka, Radom